MatFiz Edukacja

SPECJALIZACJA
Zakres Szkoły Podstawowej i Średniej
         ZAPRASZA 
Emerytowany Nauczyciel
MIEJSCE LEKCJI
Łódź Radogoszcz Liściasta lub u Ucznia
SPECJALIZACJA Zakres Szkoły Podstawowej i Średniej
         ZAPRASZA Emerytowany Nauczyciel
MIEJSCE LEKCJI Łódź Radogoszcz Liściasta lub u Ucznia
SPECJALIZACJA
Zakres Szkoły Podstawowej i Średniej

         ZAPRASZA
Emerytowany Nauczyciel

MIEJSCE LEKCJI
Łódź Radogoszcz Liściasta lub u Ucznia

Prawo Faradaya – indukcja elektromagnetyczna

Michael Faraday, syn kowala z południowego Londynu urodził się w 1791 roku. Otrzymał tylko podstawowe wykształcenie i już w wieku 13 lat zaczął praktykować jako uczeń w zakładzie introligatorskim. Mając dostęp do wielu książek zaczął interesować się nauką, a szczególnie elektrycznością. W późniejszych latach uczęszczał również na wykłady sławnego chemika Davy`ego w Królewskim Instytucie Naukowym,  a kilka lat później został jego asystentem. W trakcie podróży z naukowcem po Europie, chłonął Farady wiedzę i ówczesne poglądy naukowe na temat fizyki i chemii. W kolejnych latach został jednym z najwybitniejszych fizyków eksperymentalnych w owym czasie. Interesował się w zakresie fizyki głównie elektrycznością i magnetyzmem, a w zakresie chemii zjawiskiem elektrolizy. W 1831 roku odkrył w sposób doświadczalny zjawisko indukcji elektromagnetycznej.

Umiejętności matematyczne Faradaya były na poziomie podstawowym, dlatego wyniki swoich doświadczeń przedstawiał obrazowo. Dzięki temu powstawały rysunki przedstawiające linie pola magnetycznego, które obecnie nazywa się liniami sił magnetycznych.

Faraday jest twórcą prawa, które mówi, że


Napięcie indukowane w zwojnicy jest proporcjonalne do liczby zwojów oraz szybkości zmian pola elektromagnetycznego wewnątrz zwojnicy.


Faraday był członkiem wielu prestiżowych towarzystw, choć odmówił przyjęcia tytułu szlacheckiego. Zajmował się również praktycznym wdrażaniem swoich wynalazków opracowując projekty dla firm prywatnych i dla brytyjskiego rządu. Dzięki jego projektom zwiększyło się bezpieczeństwo w brytyjskich kopalniach a także opracował nowe sposoby działania latarni morskich.

Od jego nazwiska pochodzi nazwa jednostki pojemności elektrycznej w układzie SI – farad.

1F (farad) = 1C (culomb) : 1V (volt)

Farad jest jednostką bardzo dużą. W praktyce stosuje się podwielokrotności farada:

mikrofarad 1 µF = 10−6 F

nanofarad 1 nF = 10−9 F

pikofarad 1 pF = 10−12 F

Naukowiec zmarł w 1867 roku i został pochowany na małym lokalnym cmentarzu, odmawiając wcześniej pochówku w prestiżowym Opactwie Westminsterskim.


Korepetycje z matematyki i fizyki – zapoznaj się z moją ofertą odwiedzając stronę główną.