MatFiz Edukacja

SPECJALIZACJA
Zakres Szkoły Podstawowej i Średniej
         ZAPRASZA 
Emerytowany Nauczyciel
MIEJSCE LEKCJI
Łódź Radogoszcz Liściasta lub u Ucznia
SPECJALIZACJA Zakres Szkoły Podstawowej i Średniej
         ZAPRASZA Emerytowany Nauczyciel
MIEJSCE LEKCJI Łódź Radogoszcz Liściasta lub u Ucznia
SPECJALIZACJA
Zakres Szkoły Podstawowej i Średniej

         ZAPRASZA
Emerytowany Nauczyciel

MIEJSCE LEKCJI
Łódź Radogoszcz Liściasta lub u Ucznia

Terminy egzaminów w 2023 roku

W roku szkolnym 2022/2023 egzamin ósmoklasisty przeprowadzony zostanie w dniach 23-25 maja, natomiast egzaminy maturalne rozpoczną się 4 maja, a sesja w terminie głównym potrwa do 23 maja.

 

Jeśli chodzi o egzamin ósmoklasisty, to terminy poszczególnych egzaminów są następujące: 23 maja – będzie egzamin z języka polskiego, 24 maja – z matematyki, 25 maja – z języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasiści, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie będą mogli zdawać egzaminu w maju, będą mogli to zrobić w terminie dodatkowym, który wyznaczono na 12-14 czerwca.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty – niezależnie, czy zdawanego w maju, czy w czerwcu – uczniowie poznają 3 lipca, a zaświadczenia o wynikach otrzymają 6 lipca 2023 r.


Egzaminy maturalne w roku szkolnym 2021/2022 w sesji głównej przeprowadzone zostaną w dniach 4-23 maja. Egzaminy pisemne będę rozpoczynać się o godzinie 9.00 i 14.00.

4 maja – w pierwszym dniu matur – o godz. 9:00 będzie egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym.

5 maja rano będzie egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, a po południu egzaminy z języków: niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego na poziomie podstawowym.

8 maja – o godz.9:00 odbędzie się egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu z łaciny i kultury antycznej.

9 maja rano będzie egzamin z języka angielskiego na poziomach podstawowym i dwujęzycznym, a po południu z filozofii.

10 maja rano będzie egzamin z wiedzy o społeczeństwie, a po południu z języka niemieckiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

11 maja odbędą się egzaminy z biologii i języka rosyjskiego.

12 maja – o godz. 9:00 odbędzie się egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.

15 maja rano będzie egzamin z chemii, a po południu z historii muzyki.

16 maja rano będzie egzamin z geografii, a po południu z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym,

17 maja rano będzie egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, a po południu z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym,

18 maja rano będzie egzamin z historii rozszerzonej, a po południu z języka włoskiego na dwóch poziomach,

19 maja rano będzie egzamin z fizyki, a po południu z historii sztuki.

22 maja rano będzie egzamin z informatyki, a po południu z języka hiszpańskiego

23 maja przeprowadzone będą egzaminy z poszczególnych przedmiotów zdawane w językach obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.

Sesja egzaminów maturalnych ustnych w terminie głównym potrwa od 10 do 23 maja, będą przeprowadzane w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Maturzyści, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie będą mogli zdawać egzaminów pisemnych w terminie głównym będą korzystać z sesji dodatkowej, w termonie: 1-19 czerwca. Egzaminy ustne w terminie dodatkowym przeprowadzone mają być w dniach: 5–7 czerwca.

Wyniki matur komisja egzaminacyjna ogłosi 7 lipca. W tym dniu maturzyści otrzymają świadectwa maturalne.

Poprawkowe egzaminy przeprowadzone będą w dniach 21 i 22 sierpnia, a wyniki egzaminów poprawkowych maturzyści poznają 8 września.


Życzę powodzenia, połamania pióra a przede wszystkim wiary we własne siły. Będzie dobrze!
Grzegorz Gibki – korepetycje z matematyki, Łódź Bałuty.